A-Gruppe

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ6.PLATZ7.PLATZ8.PLATZ9. PLATZ
2001StraubAirpur IIMohren I----
2002Mohren IStraubAirpur IISWPBoehringer ICemicalsVolksbank
2003VolksbankEtimexStraubAirpur IMohren IBoehringer IAirpur II
2004VolksbankStraubEtimexAirpur IImmergrün IAirpur IIBoehringer I
2005VolksbankStraubEtimexODAiT IAirpur IImmergrün IAirpur II
2006StraubVolksbankMerkle IBoehringer IImmergrün IEtimexODAiT I
2007HolzwurmStraubEtimexMerkle IVolksbank BoehringerBoehringer I
2008StraubMerkle IHolzwurmEtimexVolksbankBoehringerBakeMark
2009StraubMerkle IEtimexVolksbankODAiT IHolzwurm IBoehringer
2010ODAiT IStraubVolksbankMerkle IHolzwurm IBakeMarkEtimex
2011ODAiT IStraubHolzwurm IVolksbank Merkle IBoehringer-
2012StraubVolksbankODAiT IHolzwurm IMerkle ICSM-
2013ODAiT IMerkle IHolzwurm IStraubVolksbankBoehringer-
2014ODAiT IStraubHolzwurm ICSMVolksbankMerkle I-
2015StraubODAiT I VolksbankHolzwurmMerkle IODAiT IIICSMMerkle II
2016ODAITHolzwurmVolksbankMerkle ICSMODAIT IIODAIT IIIMerkle II
2017HolzwurmODAIT IVolksbankODAIT IICSMODAIT IIIMerkle IMerkle II
2018Holzwurm ODAIT ICSMODAIT IIVolksbankMerkle IHolzwurm IIODAIT IIIMerkle II
2019ODAIT IHolzwurm IVolksbankODAIT IICSMHolzwurm IIMerkle IIODAIT IIIMerkle I
2020Holzwurm IODAIT IVolksbankHolzwurm IICSM ODAIT IIMerkle I

B-Gruppe

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ6.PLATZ
2001Immergrün IBoehringer IIIEbner---
2002Airpur IBoehringer IIIEbnerMohren IIAirpur IIIUSD
2003Immergrün IEbnerUlmer SpatzMohren IIBoehringer IIIAirpur IV
2004ODAiT IUlmer SpatzBoehringer IIIAirpur IIIImmergrün IIAirpur IV
2005Boehringer IUlmer SpatzImmergrün IIBoehringer IIIODAiT IIAirpur III
2006Holzwurm IUlmer SpatzODAiT IIMerkle IIImmergrün IIMerkle III
2007Ulmr SpatzODAiT IODAiT IIImmergrün IIMerkle IIMerkle III
2008ODAiT IMerkle IIImmergrün IODAiT IIMerkle IIIODAiT III
2009BakeMarkMerkle IIODAiT IIImmergrün IMerkle IIIODAiT III
2010BoehringerODAiT IIMerkle IIImmergrün IMerkle IIIODAiT III
2011CSMHolzwurm IIMerkle IIMerkle IIIODAiT IIODAiTIII
2012BoehringerODAiT IIMerkle IIHolzwurm IIMerkle IIIIODAiT III
2013CSMODAiT IIMerkle IIIODAiT IIIMerkle IIHolzwurm II
2014ODAiT IIIBoehringerODAiT IIMerkle IIMerkle IIIHolzwurm II
ab 2015 nur noch eine Gruppe

Schnittlisten Herren

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ
2001Bergmann R.
447
Gomez M.
439
Mader T.
438
Stötter A.
431
Andritsch H.
430
2002Bergmann R.
462
Gomez M.
440
Mader T.
437
Hepp W.
436
Stötter A.
430
2003Mader T.
430
Bahmer T.
428
Kroner M.
425
Stötter A.
425
Hepp W.
423
2004Mader T.
424
Stötter A.
422
Mayer P.
420
Kroner M
418
Simmendinger S.
418
2005Stötter A.
431
Simmerdinger S.
426
Kukule D.
425
Mader T.
424
Kroner M
423
2006Stötter A.
441
Simmendinger S.
426
Kroner A.
422
Mader T.
421
Berger W.
421
2007Stötter A.
440
Mader T.
437
Margaritidis S.
430
Kroner A.
430
Mayer P.
424
2008Abdullahad F.
446
Margaritidis S.
434
Mader T,
433
Fuchs K.
432
Kroner A.
425
2009Kroner A.
438
Fuchs K.
432
Kukule D.
431
Mader T.
429
Berger W.
427
2010Fuchs K.
455
Margaritidis S.
440
Berger W.
436
Abdullahad F.
433
Kukule D.
429
2011Kroner A.
463
Mader T.
461
Kroner M.
460
Fuchs K.
459
Sailer G.
447
2012Mader T.
453
Berger W.
439
Kroner M.
439
Fuchs K.
437
Kukule D.
433
2013Mader T.
452
Berger W.
449
Abdullahad F.
438
Kroner A.
431
Kukule D.
426
2014Mader T.
457
Abdullahad F.
441
Berger W.
439
Kroner M.
437
Kremmeter M.
425
2015Mader T.
443
Kroner M.
439
Tonnicchi N.
422
Kremmeter M.
421
Karolyi S
404.
2016Kroner M.
437
Kremmeter M.
436
Tonnicchi N.
424
Karolyi S.
407
Pohl S.
407
2017Kroner M.
441
Tonnicchi N.
434
Kremmeter M.
428
Karolyi S.
414
Pohl S.
413
2018Pohl S.
433
Tonnicchi N.
426
Kroner M.
424
Karolyi S.
409
Tonnicchi C.
394
2019Kroner M.
439
Pohl S.
421
Tonnicchi N.
418
Erseg P.
403
Karolyi S.
401
2020Tonnicchi N.
439
Kroner M.
437
Erseg P.
431
Haar E.
415
Pohl S.
413

Schnittlisten Senioren A

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ
2001Ringswald R.
429
Jokisch H.
424
Vujic P.
421
D'Aiuto F.
421
Hilble P.
416
2002Ringswald R.
431
Jokisch H.
421
Vujic P.
418
D'Aiuto F.
416
Tomin J.
416
2003Ringswald R.
430
Tomin J.
415
Vujic P.
413
Hilble P.
411
D'Aiuto F.
410
2004Gergele G.
422
Vujic P.
419
Tomin J.
414
Hilble P.
411
D'Aiuto F.
401
2005Hepp W.
427
Vujic P.
419
Tomin J.
415
Fricker M.
415
Gergele G.
414
2006Tomin J.
426
Richter H.
426
Fricker M.
419
Hepp W.
417
Vujic P.
416
2007Hepp W.
430
Ströbele W.
430
Tomin J.
426
Erseg S.
423
D'Aiuto F.
419
2008Hepp W.
442
Stötter A.
432
Schaich H.
427
Vujic P.
426
Gergele G.
423
2009Stötter A.
427
Hepp W.
437
Mayer P.
429
Gergele G.
427
Vujic P.
423
2010Stötter A.
445
Lehnert W.
441
Hepp W.
437
Mayer P.
431
Gergele G.
423
2011Lehnert W.
456
Stötter A.
456
Mayer P.
447
Hepp W.
445
Schaich H.
436
2012Sailer G.
456
Stötter A.
455
Margaritidis S.
444
Hepp W.
442
Mayer P.
438
2013Stötter A.
464
Fuchs K.
452
Mayer P.
443
Hepp W.
442
Sailer G.
439
2014Fuchs K.
446
Sailer G.
444
Lehnert W.
441
Margaritidis S.
439
Mayer P.
431
2015Sailer G.
456
Fuchs K.
454
Kalbrecht W.
450
Lehnert W.
446
Archangee M.
444
2016Archangee M.
452
Margaritidis S.
449
Fuchs K.
446
Berger W.
441
Lehnert W.
435
2017Fuchs K.
450
Margaritiis S.
448
Archangee M.
446
Berger W.
431
Labitzke H.
422
2018Fuchs K.
452
Archangee M.
449
Margaritiis S.
444
Tonnicchi G
441
Forstenhauser K.
428
2019Archangee M.
451
Fuchs K.
450
Margaritidis S.
444
Tonnicchi G.
440
Forstenhauser K.
439
2020Fuchs K.
456
Archangee M.
453
Schwämmle V.
441
Kremmeter M.
427
Tonnicchi G.
421

Schnittlisten Senioren B

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ
2001Vogel R.
413
Schmid X.
412
Dauser O.
408
Wörner S.
405
Hatzing A.
399
2002Vogel R.
424
Bawidamann F.
412
Koch A.
412
Schmid X.
409
Dauser O.
403
2003Buck H.
445
Vogel R.
424
Weyhing W.
419
--
2004Buck H.
433
Vogel R,
407
Bawidamann F,
404
Jörg W:
399
Weyhing W.
398
2005Buck H.
447
Vogel R,
414
Weyhing W.
408
Balenovic M.
406
Bawidamann F.
406
2006Buck H.
431
Vogel R,
416
Hilble P.
415
Balenovic M.
409
Weyhing W.
406
2007Buck H.
450
Hilble P.
418
Balenovic M.
418
Weyhing W,
409
Span W.
407
2008Buck H.
452
Balenovic M.
412
Bux J.
410
D'Aiuto F.
407
Weyhing W.
403
2009Buck H.
454
Balenovic M.
417
Bux J.
413
Hilble P.
410
D'Aiuto F.
405
2010Buck H.
447
Erseg S,
420
Span W.
415
D'Aiuto F.
413
Bux J.
411
2011Buck H.
450
D'Aiuto F.
441
Span W.
423
Albert G.
417
Erseg S.
414
2012Gergele G.
448
D'Aiuto F.
423
Span W.
419
Albert G.
399
Hilble P.
397
2013Gergele G.
433
D'Aiuto F.
420
Albert G.
397
Hilble P.
396
Span W.
395
2014D'Aiuto F.
429
Gergele G,
425
Kroner R.
425
Erseg S.
419
Hilble P.
411
2015Hepp W.
439
Gergele G.
429
D'Aiuto F.
416
Kroner R.
414
Fricker M.
407
2016Hepp W.
442
D'Aiuto F.
427
Schaich H.
420
Kroner R.
420
Fricker M.
397
2017Hepp W.
435
Schaich H.
417
Kroner R.
417
Ruhoglu Ö
416
D'Aiuto F.
413
2018Lehnert W.
428
Hepp W.
427
Kroner R.
422
Schaich H.
421
Ruhoglu Ö
421
2019Hepp W.
437
Schaich H.
430
Klabrecht W.
429
Ruhoglu Ö.
428
Lehnert W.
426
2020Forstenhauser K.
454
Margaritidis S.
451
Hepp W.
441
Fricker M.
436
Schaich H.
433

Schnittlisten Senioren C

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ
2001Baur F.
423
----
2002Baur F.
421
----
2003Schmid X.
394
Schirrmacher H.
374
---
2004Schmid X.
429
----
2005Miltkau R.
395
Schmid X.
384
---
2006Miltkau R.
395
----
2007Miltkau R.
408
Höret W.
369
---
2008Vogel R.
415
Bawidamann F.
397
Miltkau R.
379
--
2009Vogel R.
414
Weyhing W.
413
Bawidamann F.
410
Miltkau R.
396
Zwerger S.
391
2010Vogel R.
422
Bawidamann F.
418
Weyhing W:
408
Zwerger S:
393
Miltkau R.
370
2011Weyhing W.
422
Bawidamann F.
413
Vogel R.
412
Zwerger S.
410
-
2012Buck H.
456
Vogel R,
424
Bawidamann F.
420
Zwerger S.
417
Weyhing W.
419
2013Buck H.
448
Weyhing W.
416
Vogel R,
413
Zwerger S.
399
-
2014Buck H.
425
Weyhing W.
411
Zwerger S.
404
Höret W.
391
-
2015Buck H.
450
Bux J.
405
Zwerger S.
405
2016Buck H.
444
Span W.
387
Hilble P.
380
2017Buck H.
441
Hilble P.
386
2018D'Aiuto F.
413
Span W.
380
2019Osswald H.
440
D'Aiuto F.
412
2020Osswald H.
437
D'Aiuto F.
413

Schnittlisten Damen

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ
2001Vujic B.
435
Kroner C.
426
Berger B.
412
Richter R.
409
Kuritsch I.
405
2002Richter R.
426
Kroner C.
425
Vujic B.
420
Kuritsch I.
420
Berger B.
408
2003Vujic B
420
Kroner C.
411
Berger B.
405
Santherr J.
405
Andorfer I.
403
2004Richter R.
407
Santherr J.
402
Weimper A.
398
Guse C.
389
Andorfer I.
388
2005Richter R.
408
Guse C.
400
Santherr J.
384
Andorfer I.
381
Weimper A.
365
2006Richter R.
432
Krohn A.
397
Andorfer I.
395
Erseg S.
324
Kroner T.
413
2007Krohn A.
406
Andorfer I.
396
Guse C.
388
Kremmeter S.
372
Erseg S.
336
2008Krohn A.
388
Erseg S.
351
Fuchs S.
347
--
2009Erseg S.
408
Krohn A.
402
Kremmeter S.
391
Fuchs S.
381
Braith E.
378
2010Erseg S.
410
Fuchs S.
399
Braith E.
395
Krohn A.
380
Tonnicchi A.
336
2011Braith E.
411
Fuchs S.
411
Erseg S.
400
Kroner T.
353
Erseg J.
345
2012Fuchs S.
396
Erseg S.
391
Braith E.
380
Erseg J.
365
Kroner T.
354
2013Erseg S.
405
Fuchs S.
403
Braith E.
390
Erseg J.
364
Kroner T.
330
2014Fuchs S.
420
Erseg S.
396
Braith E.
386
Erseg J.
372
Kroner T.
346
2015Erseg S.
414
Fuchs S.
411
Tonnicchi A.
338
2016Erseg S.
415
Braith E.
379
Tonnicchi T.
285
2017Erseg S.
408
Braith E.
370
Tonnicci T.
350
2018Erseg S.
409
Bammert S.
384
Kroner T.
380
2019Erseg S.
409
Kroner T,
482
Bammert S.
375
2020Erseg S.
407
Bammert S.
387

Schnittlisten Seniorinnen A

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ
2001Helmstädt S.
398
Bawidamann I.
397
Merkle M.
395
Albert M.
385
Jörg M.
366
2002Helmstädt S.
404
Albert M.
397
Seefelder G.
387
Bawidamann I.
386
Merkle M.
380
2003Albert M.
405
Kuritsch I.
394
Merkle M.
391
Helmstädt S.
388
Bawidamann I.
375
2004Vujic B.
411
Kuritsch I.
402
Kroner C.
401
Helmstädt S.
392
Albert M.
391
2005Kuritsch I.
404
Kroner C.
394
Albert M.
394
Adelgoss M.
383
Bawidamann I.
380
2006Vujic B.
417
Kroner C.
412
Kuritsch I.
399
Albert M.
395
Bawidamann I.
392
2007Kuritsch I.
419
Vujic B.
415
Kroner C.
411
Albert M.
401
Bawidamann I.
391
2008Vujic B.
421
Kuritsch I.
416
Kroner C.
404
Albert M.
401
Andorfer I.
401
2009Vujic B.
432
Albert M.
430
Kroner C.
429
Kuritsch I.
428
Andorfer I.
400
2010Kuritsch I.
439
Vujic B.
423
Kroner C.
422
Albert M.
417
Andorfer I.
402
2011Vujic B.
444
Albert M.
436
Kroner C.
426
Reichl W.
401
Erseg C.
395
2012Vujic B.
424
Kroner C.
423
Reichl W.
399
Rodi R.
391
Span I.
354
2013Vujic B.
427
Kroner C.
427
Reichl W.
409
Rodi R.
403
Span I.
367
2014Erseg C.
411
Bawidamann I.
400
Rodi R.
396
Kirin I.
365
Span I.
351
2015Kroner C.
417
Bawidamann I.
415
Rodi R.
413
Erseg C.
402
Kirin I.
364
2016Kroner C.
418
Bawidamann I.
414
Rodi R.
399
Erseg C.
381
Kirin I.
376
2017Kroner C.
414
Rodi R.
401
Bawidamann I.
395
Erseg C.
386
Kirin I.
371
2018Kroner C.
407
Beresin R.
404
Bawidamann I.
400
Erseg C.
394
Rodi R.
391
2019Selder P.
413
Bawidamann I.
404
Kroner C.
401
Bersesin R.
398
Erseg C.
396
2020Selder P.
426
Beresin R.
417
Bawidamann I.
399
Erseg C.
393
Rodi R.
390

Schnittlisten Seniorinnen B

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ
2001Bögel R.
390
Dilger G.
381
Wörner K.
360
Zwerger A.
346
-
2002Bögel R.
393
Weyh I.
391
Dilger G.
381
Zwerger A.
365
Wörner K.
355
2003Dilger G.
378
Wörner K.
372
Weyh I.
370
Zwerger A.
366
-
2004Dilger G.
400
Merkle M.
384
Weyh I.
373
Zwerger A.
361
Wörner K.
356
2005Dilger G.
405
Zwerger A.
368
Weyh I.
367
Merkle M.
360
Bögel K.
359
2006Dilger G.
390
Merkle M.
378
Zwerger A.
377
Helmstädt S.
375
-
2007Helmstädt S.
399
Merkle M.
383
---
2008Dilger G.
402
Helmstädt S.
395
Merkle M.
390
Bawidamann I.
380
-
2009Bawidamann I.
412
Merkle M.
409
Helmstädt S.
388
--
2010Helmstädt S.
417
Bawidamann I.
412
Merkle M.
405
--
2011Bawidamann I.
412
Helmstädt S.
405
Merkle M.
404
--
2012Albert M.
427
Erseg C.
404
Bawidamann I.
401
Merkle M.
398
-
2013Albert M.
429
Erseg C.
410
Bawidamann I.
407
Merkle M.
394
Kirin I.
368
2014Erseg C.
411
Bawidamann I.
400
Rodi R.
396
Kirin I.
365
Span I.
351
2015Merkle M.
401

Schnittlisten Seniorinnen C

JAHR1.PLATZ2.PLATZ3.PLATZ4.PLATZ5.PLATZ
2006Wörner K.
340
----
2007Dilger G.
399
Zwerger A.
366
---
2014Merkle M.
392
----